ยกปรับระดับอาคาร
    เสริมฐานรากอาคาร
    ซ่อมเเซมโครงสร้าง
    ตอกเสาเข็ม
    ทดสอบและตรวจสอบอาคาร
    ผลงาน
    ลูกค้าของเรา
    คลิป วีดีโอ ตอกเสาเข็ม spun micropile
    อัลบั้ม
ป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินงาน ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และแก้ไขปัญหาบ้านทรุด อาคารทรุด ตึกทรุด สะพานทรุด โดยวิธิการเสริมฐานราก (UNDERPINNING) ดำเนินงานยกบ้าน ยกอาคาร ยกตึก ยกสะพาน  ยกพื้น  ยกเสา  ยกคาน ยกส่วนต่อเติม ยกศาลพระภูมิ ยกสระว่ายน้ำ ยกโรงงาน ยกโบสถ์  ดีดบ้าน เคลื่อนย้ายบ้านโดยวิธีการยกปรับระดับอาคาร(PRELOADING & JACKING UP) แก้ไขปัญหาเสาแตกร้าว เสาระเบิด คานแตกร้าว คานระเบิดพื้นแตกร้าว พื้นหลุดร่อนจนเห็นเหล็ก สนิมเหล็ก เหล็กเสริมเป็นสนิม โดยวิธีการซ่อมแซมเสา ซ่อมแซมคาน ซ่อมแซมพื้นตามหลักวิศวกรรม ดำเนินงานเสริมเสาเข็มเพื่อการต่อเติม ตอกเข็มในบ้าน ตอกเข็มในโรงงาน ตอกเข็มในที่แคบ ตอกเข็มในพื้นที่จำกัด ตอกเข็มในพื้นที่พิเศษ โดยเสาเข็ม SPUN MICROPILES วีธีการตอก (MICRO DRIVEN PILES) และวิธีการกด(HYDRAULIC COMPRESSION PILES) 
    
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทสยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ตรวจสอบโรงงานตรวจสอบบ้านพักอาศัย ตรวจสอบเสาเข็มหาตำแหน่งเสาเข็ม ความยาวเสาเข็ม(Side Echo Test) ทดสอบเสาเข็ม(Pile Load Test) ทั้งแบบ Static Load Test และDynamic Load Test ตรวจสอบระดับอาคาร ตรวจสอบอัตราการทรุดตัวของบ้านและอาคารต่างๆ ตรวจสอบดิ่งลิฟท์ ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม ขนาดเหล็กเสริม ตรวจสอบกำลังของโครงสร้าง เช่น กำลังของคอนกรีต กำลังของเหล็กเสริม ทั้งแบบทำลาย (Destructive Testing) และแบบไม่ทำลาย(Non-Destructive Testing) โดยเครื่องมือ และวิธีการที่ทันสมัย เช่น Schmidt Hammer  Ferro Scan  Ultrasonic Pulse Velocity Test(PUNDIT) Carbonation Test  Chloride Test  Hardness Test  เจาะคอนกรีต(Corering) รับเจาะดิน ตรวจสอบขนาด ฐานราก ขนาดโครงสร้าง ตรวจสอบการรับน้ำหนักของพื้น(Slab Load Test) ตรวจสอบแนวโน้มการผุกร่อนของเหล็กเสริม(Half Cell Potential Test) ทดสอบกำลังของคอนกรีตโดย(Pull Off Test & CAPO) ตรวจสอบกำลังแบกทานของดิน(Plate Bearing Test) และงานอื่นๆ ด้านวิศวกรรมอีกมากมาย โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 

ผลิตเสาเข็มคอนกรีตสปันไมโครไพล์ เพื่องานต่อเติมอาคาร ต่อเติมบ้านพักอาศัย ทำฐานแท่นเครื่องจักรภายในโรงงาน ปรับปรุงพื้นโรงงานเพื่อการรับน้ำหนักตามที่ต้องการ สามารถทำงานในพื้นที่จำกัดที่เข็มชนิดอื่นไม่สามารถทำได้ 
   
  บริการ   บริการ   บริการ   บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)